בין לבין: הזהות פלסטינית, הסרט במימון ישראלי

01.02.2018