ירושלים חיה : תערוכה ראשונה במוזיאון הפלסטיני

23.07.2017