שנה מעוברת : תערוכת יחיד ראשונה בלבנון לרביע מרואה

08.07.2017