כנגד צילום : תערוכה לאכרם זעתרי ומכון הדימויים הערבי בברצלונה

29.08.2017