All posts by uri weil

THE E WORD

האמן והחוקר ברבד גולשרי (טהרן, 1982) במאמר הדן בהשטחה הנפוצה של התרבויות והאמנות באיזור לכדי תופעה הומוגנית אחת. לטענתו, מובילי השיח מסמנים מבחווץ את האיזור כ'מזרח התיכון' בזמן שהם משטיחים איכויות שאינן זהות ומייצרים ישויות הומוגניות כגון 'אמנות ערבית' או 'אמנות איסלמית'. » המשך קריאה «

ארכיאולוגיה של העשור הסופי

סדרת תערוכות בדובאי ולונדון חוקרת ומציגה מחדש את ה״עשורים האבודים״ באיראן – 20 השנים שקדמו למהפכה האיסלאמית. הפרוייקט, באוצרות ואלי מח׳לוג׳י (Mahlouji) מתמקד בעבודות של הצלם קווה גולסטאן (Golestan) וחומרים מפסטיבל שיראז-פרספוליס השנתי (1967-77). » המשך קריאה «